Časopis BETON - technologie, konstrukce, sanace navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem. Současně se zabývá problematikou a vývojem betonového stavebnictví v širších profesních souvislostech, mj. i ve vazbě na nové evropské normy a napojování České republiky na stavební zvyklosti a zkušenosti zemí Evropské unie.

Zaměření: 

Kontakt

Na Zámecké 9
Praha 4
140 00
Česká republika