BIMx je jedinečný, interaktivní, 3D prezentační nástroj pro architekty, kteří chtějí vytvářet nové standardy pro prezentaci vlastních projektů. S ArchiCADem 17 uvedená technologie Hyper-model dokáže k modelu připojit výkresovou dokumentaci.

BIMx

BIMx slouží pro vytváření přesvědčivých a srozumitelných prezentací

Navigace ve 3D v reálném čase a funkce přitažlivost, zapínání a vypínání vrstev (hladin), průletový mód, rozpoznání možnosti průchodu (zeď/otevřené dveře), přednastavené „procházky“. Informace o objektech – povrchová úprava, objemy, rozměry a množství – lze zobrazit kliknutím myši. Přesné rozměry lze „odečítat“ během procházení objektem v reálném čase.
BIMx pracuje se dvěma typy zobrazení: stínované Open-GL (pouze ray-tracing) nebo Global Illumination (i radiozita). Navíc lze přepínat mezi módy zobrazení odstíny šedi, skryté hrany a obrysové kontury, prezentace je tak jednoznačně srozumitelná. Poloha slunce, výška kamery a zorný úhel, stejně jako jas zobrazení a průhlednost jsou parametry, jejichž nastavení dává prezentaci profesionální charakter a jež přispívají ke srozumitelnému vysvětlení návrhu. Díky tomu, že BIMx  vytváří 3D za pomoci vestavěného Open-GL renderovacího enginu, dokáže model zobrazit rovněž formou obrysových čar a zvýraznit tak kontrast mezi objekty.

BIMx Docs

Do systému BIMx nově doplněná technologie “hyper-model” plně integruje 2D se 3D. Procházení 3D modelem je rozšířeno o možnost zobrazovat související 2D výkresy. Prohlížení BIM projektu, resp. přecházení mezi 3D modelem a výkresy, je intuitivní, plynulé a mnohem rychlejší než v jiných "prohlížečkách" pracujících na mobilních zařízeních. Původní aplikace BIMx App s technologií hyper-model dostala název BIMx Doc

Popis technologie "hyper-model"

Technologie hyper-model přenáší "živý" BIM projekt na dotykovou obrazovku tabletů i telefonů. To, co dělá BIMx hyper-modely unikátní, je způsob propojení 3D modelu se 2D dokumenty. Hyperlinky, koncepčně podobné jakýmkoli hypertextovým odkazům na webu, jsou reprezentovány grafickými značkami. Značky jsou kontextově umístěny ve 3D prostoru i na 2D výkresech. Klepnutím na značku přechází uživatel do zvoleného dokumentu. Přechod mezi dokumenty neproběhne skokem, ale jeden "prostor" se plynule transformuje do druhého. Zorientovat se v modelu a pochopit význam jednotlivých výkresů i vztahy mezi nimi je jednoduché, a to i případě komplexních projektů. Napomáhá tomu i funkce ořezávání modelů interaktivním posuvníkem, umožňující odříznout kus modelu a podívat se dovnitř.
Žádné jiné mobilní řešení neposkytuje tak výkonný přístupu k integrovanému BIM modelu. Stavební dokumentace může obsahovat až několik set dokumentů. I v rámci projektu této velikosti, BIMx Docs nabízí bleskovou rychlost navigaci v rámci velkých uspořádání knih. Tato funkce sama o sobě, a to i pro 2D kreslení, dělá BIMx Docs nepřekonatelný nástroj pro prakticky každého.
 
BIMx je aplikace určená především pro mobilní zařízení

Postup práce

Export BIMx modelu včetně technologie hyper-model je standardní funkcí ArchiCADu 17. Pro následné nahrání BIMx modelu do mobilního zařízení je několik možností. První je přímá vazba mezi ArchiCADem a BIMx modelem uloženým v cloud systému Graphisoftu BIMx Transfer Service. Tato varianta zajišťuje, že je neustále dostupná aktuální verze projektu. Transfer Service může rovněž fungovat jako uložiště archicadovských projektů, se kterými lze pak pracovat třeba přímo ze stavby. Dalšími alternativami jsou načtení BIMx modelu prostřednictvím iTunes (počítač je s tabletem /telefonem propojen kabelem), přeposlání modelu e-mailem nebo využití služeb jako je Dropbox. Tyto alternativy však nedokáží zajistit automatickou aktualizaci BIMx modelu.
 

Komponenty BIMx

Funkce exportu BIMx modelu, která je standardní součástí ArchiCADu 17, pracuje v závislosti na typu archicadovské licence:
  • ArchiCAD 17 DEMO: BIMx Add-on lze spustit, ale příkazy Uložit a Publikovat nejsou přístupné
  • ArchiCAD 17 TRIAL: BIMx Add-on pracuje stejně jako v plné verzi po celou dobu platnosti TRIAL licence
  • ArchiCAD 17 plná komerční verze: BIMx Add pracuje v plném módu
  • ArchiCAD 17 EDU: BIMx Add pracuje s funkcionalitou plného módu, ovšem do BIMx modelu umísťuje vodoznak
 

Dostupnost BIMx App a BIMx Docs

BIMx je k dispozici ke stažení na App Store. Základní aplikace BIMx App, která umožňuje procházet 3D modelem, je zdarma. Rozšíření o funkcionalitu BIMx Docs si lze dokoupit. Jsou dvě varianty, BIMx Docs pro jeden projekt za 4.49€ nebo BIMx Docs pro neomezený počet projektů za 44.99€ (ceny stanovuje App Store, mohou se měnit bez předchozího upozornění. Verze pro Android by měla být k dispozici během roku 2014. Aplikace pro prohlížení BIMx modelů na počítači je dostupná zdarma na stránkách Graphisoftu. Umožňuje procházení 3D modelem, funkcionalita hyper-model není přístupná.
 

Sledujte produkt na sociálních sítích

FACEBOOK | GOOGLE+ | TWITTER | YOUTUBE | PICASA | SLIDESHARE | ISSUU

Výrobce: 
Fotoalbum: 
software