Bohuslav Blažek
Bohuslav Blažek (18. října 1942 Praha – 20. listopadu 2004 Praha) byl sociální ekolog. Vystudoval filmovou a televizní dramaturgii na FAMU a filosofii a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho zájmové a pracovní rozpětí sahalo od sociologie přes architekturu a vědu až po média a umění. Byl publicistou, filmovým dramaturgem a režisérem, metodologem, překladatelem, prognostikem, myčem výloh, konzultantem a spoluautorem architektů a urbanistů, rozhlasovým a televizním moderátorem, autorem nebo spoluautorem mnoha tzv. měkkých her a necelé dvacítky knih.

Profese/povolání: 
Fanoušek architektury
Pedagog
Spisovatel
O mně: 

MgA. Mgr. Bohuslav Blažek (* 18. 10. 1942   † 20. 11. 2004) vydal svou první knihu – Mezi vědou a nevědou – v roce 1978. Tehdy pracoval jako metodolog v Ústavu krajinné ekologie ČSAV a jeho úkolem bylo hledat společný jazyk mezi většinou přírodovědců a maličkým oddělením společenskovědních badatelů. Toto oddělení (antropoekologie) bylo posléze z politických důvodů zrušeno. Přes všechny dramatické zvraty se mu podařilo stát se jedním ze zakladatelů sociální ekologie u nás. K jeho nejvýznamnějším odborným publikacím patří Krása a bolest: Umění, tvořivost a hra v životě trpících a postižených (1985, spolu s Jiřinou Olmrovou) a Venkov / města / média (1998). V letech 1993–2001 byl po tři volební období místopředsedou Spolku pro obnovu venkova.