Přední odborník na dílo Jože Plečnika.

Profese/povolání: 
Fanoušek architektury