„Jinonická úžina“ je zbytková parcela, kterou stavební úřad označuje, podle platných OTP, za nezastavitelnou. Navíc je její půdorys nepravidelný a připomíná tvar přesýpacích hodin. Výsledkem projektu a jeho realizace je dům, který zaplňuje celou šíři proluky. Vnější výraz mu dávají obvodové stěny, které kopírují lámané tvary parcely.

Katalogový list: 
Autor Michal Procházka, Lukáš Bezecný, Pavel Cihelka, Jiří Deyl
Ateliér ATELIER SAEM, s. r. o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha - Jinonice
Datum realizace 2014

Fotoalbum: