Za pomoci programu Graphisoft EcoDesigner může architekt jednoduše analyzovat, právě již v úvodních fázích projektu, energetickou náročnost svého návrhu. Díky přesným a přitom jednoduše a rychle získaným údajům dokáže projektant dostát požadavkům norem a vyjít vstříct nárokům klienta na co nejnižší náklady na provoz budovy.

EcoDesigner STAR

Úvodní fáze projektu

Faktem je, že z 80% je faktická energetická náročnost budovy ovlivněna architektem již ve fázi úvodní studie. Zbývajících 20% ovlivní specialisté při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Je tedy jasné, že architekt by měl mít nástroj, který mu umožní provést rychlý a spolehlivý výpočet energetické náročnosti budovy právě v této fázi a také porovnat případné varianty návrhu.

Za pomoci programu Graphisoft EcoDesigner může architekt jednoduše analyzovat, právě již v úvodních fázích projektu, energetickou náročnost svého návrhu. Díky přesným a přitom jednoduše a rychle získaným údajům dokáže projektant dostát požadavkům norem a vyjít vstříct nárokům klienta na co nejnižší náklady na provoz budovy.

Kvalifikovaná rozhodnutí

"Udržitelná architektura" je pojem, který zahrnuje pracovní postupy při navrhování, realizaci i provozování budovy, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Jeden z nejvýznamnějších aspektů udržitelné architektury je energetická náročnost, resp. snaha minimalizovat množství energie, kterou stavba spotřebuje za dobu své existence.

Graphisoft EcoDesigner umožňuje architektům a projektantům, aby dokázali rychle a kvalifikovaně zvolit z hlediska energetické náročnosti, emisí CO2 a měsíční bilance zisků a ztrát nejoptimálnější variantu projektu.

Hmota budovy, zastavěná plocha, orientace, okolní zástavba, to jsou všechno hodnoty, které mají vliv na spotřebu energie stavby. Volba nejlepší varianty návrhu z hlediska energetické náročnosti se stává rozhodujícím faktorem pro získání zakázky.
 
EcoDesigner STAR

Vyhodnocení "jedním kliknutím"

S EcoDesignerem mohou projektanti svůj návrh vyhodnotit přímo v ArchiCADu. Díky tomu se virtuální budova (BIM model) stává mnohem hodnotnějším zdrojem informací.

Typy licencí/ochrana

  • Komerční verze: ArchiCAD WIBU hardwarový klíč (u NET licence nutno v manažeru doplňků znepřístupnit).
  • Studenstká (EDU) verze a verze pro učitele ZDARMA; výstupy jsou označeny vodoznakem.
  • Zkušební (Trial). Instaluje se do Trial verze ArchiCADu, stejná funkčnost jako komerční verze. ZDARMA.
  • DEMO. Instaluje se do demo verze ArchiCADu (komerční verze bez hardwarového klíče). Nelze tisknout. ZDARMA.
  • Licence pro školy. Instaluje se do školní nverze ArchiCADu. Stejná funkčnost jako komerční verze. ZDARMA.

EcoDesigner STAR

Udržitelná architektura a ArchiCAD

K „zelené“ architektuře se otevřeně hlásí mnoho architektonických ateliérů z celého světa. Díky včasným a hlavně správným rozhodnutím ve vztahu ke spotřebě energie dokáží ušetřit svým klientům nemalé náklady. EcoDesigner spolu s ArchiCADem nastavuje nový standard pro práci s virtuální budovou/BIM modelem. Podívejte se na ukázky "zelených" projektů zpracovaných v ArchiCADu.

Související informace

Výrobce: 
Fotoalbum: 
software