V rámci komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II, která byla uvedena do provozu v letech 1981 až 1982, jsou modernizovány tři z celkových pěti výrobních bloků. Součástí obnovy elektrárny je rekonstrukce chladicích věží, které se nacházejí v jedné řadě severovýchodně od hlavního výrobního bloku. Věže prošly dílčími rekonstrukcemi v devadesátých letech při tzv.

Katalogový list: 
Zodpovědný projektant
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Prunéřov
Datum realizace 2014

Obr. 1 Sanace vnitřního pláště chladicí věže elektrárny Prunéřov II

Pro plnohodnotné prohlížení galerie se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.

Obr. 1 Sanace vnitřního pláště chladicí věže elektrárny Prunéřov II
Obr. 2 Výztuž desky dna nádrže chladicí vody s vytaženou výztuží pro patky, do nichž bude osazena nová železobetonová prefabrikovaná vestavba
Obr. 3 Sanace vnějšího pláště prováděná z montážní lávky
Obr. 4 a) Stav železobetonového pláště chladicí věže po provedení hrubého předčištění
Obr. 4 b) Stav železobetonového pláště chladicí věže po provedení hrubého předčištění - detail
Obr. 5 Kontrola provedení přípravy podkladu před aplikací následných vrstev
Obr. 6 Měření tloušťky provedeného nátěru na vnitřním plášti chladicí věže
Obr. 7 Výpočtové modely chladicí věže: a) celkové schema
Obr. 7 Výpočtové modely chladicí věže: b) zatížení větrem
Obr. 7 Výpočtové modely chladicí věže: c) stálé zatížení
Obr. 8 a) Dokončený nový prostup pro zaústění kouřovodu (vnitřní průměr 10,5 m), zesílený železobetonovým výztužným prstencem a předepnutý příčnými předpínacími tyčemi
Obr. 8 Dokončený nový prostup pro zaústění kouřovodu  b) po zaústění kouřovodu
Obr. 9 Nová železobetonová prefabrikovaná vestavba, a) výpočtový model
Obr. 9 Nová železobetonová prefabrikovaná vestavba,  b) montáž
Obr. 10 Pohled na novou desku dna chladicí věže, zaústění přívodního potrubí do průběžného stoupacího kanálu oteplené vody
Obr. 11 Pohled z prostoru nádrže ochlazené vody na dokončenou chladicí věž před uvedením do provozu
Obr. 12 Pohled na chladicí technologii věže po jejím dokončení, v popředí je možné vidět pochozí lávky umístěné na rozvodné žlaby oteplené vody a ve střední části snímku kompozitní konstrukci eliminátorů a eliminátory samotné
Obr. 13 Vnější plášť chladicí věže po dokončení, se zaústěným kouřovodem