Informace o projektu

Internetové sociální sítě představují fenomén dnešní doby. Eliminují nutnost existence prostředníka, kterým jsou především masová média, a odstraňují bariéry mezi lidmi právě tím, že usnadňují sdílení nových informací. Ale nejen to, mohou být i místem a příležitostí k nacházení nových kontaktů a generování nových aktivit v rámci jednotlivých oborů.

Sociální síť archicakes, která je tématicky zaměřena na oblast architektury a plní zároveň funkci architektonického katalogu, poskytuje každému zájemci volnou platformu pro publikování informací a výměnu názorů, které se nemohou objevit v oficiálních médiích. Formou interaktivního prezentování autorských děl, akcí či osobností v návaznosti na tradiční výstavy či pořádané akce usiluje projekt archicakes o sjednocení roztříštěných informačních zdrojů a zpřístupnění aktuálního dění z oblastí architektury, stavitelství, designu a umělecké tvorby co nejširšímu spektru odborné i laické veřejnosti.