Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech.

Zaměření: 

Kontakt

Vyšehradská 57
Praha 2 - Nové Město
128 00
Česká republika
Telefon: 
+420 236 005 618