Jan Zikmund pracuje ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT, zaměřuje se na průmyslovou a poválečnou architekturu, člen platformy Industriální stopy.

Profese/povolání: 
Fanoušek architektury
Pedagog