Vo svojej tvorbe sa venujem intemediálnym presahom s dôrazom na ideu. Konceptu diela podriaďujem zvolené médium, výtvarný materiál. Venujem sa kresbe, soche, objektu, inštalácii, maľbe, akčným prejavom umenia, videu. Moju doterajšiu tvorbu spravádza širokospektrálne overovanie pojmu "priestor". Testujem ho na vzťahu diela voči prostrediu v ktorom ho tvorím. Pátram, kto dielo v konkrétnom prostredí vytvoril, kto ho objednal, komu je adresované, aká mu je prisúdená hodnota. Dôležitú úlohu pre moju tvorbu zohrávajú: čas, výkon, trvanie, ritmus, performatívnosť, záznam, pamäť, miesto špecifický kontext . Zaoberám sa schopnosťou človeka vnímať, pozorovať, plnohodnotne používať telo ako prostriedok na spoznávanie, štúdium. Pri tvorbe testujem limity technickej a manuálnej produkcie a reprodukcie.

Profese/povolání: 
Umělec