KAM je odborná koncepční kancelář města Brna se zaměřením na urbanismus a architekturu veřejných prostranství. Skládá se z architektů, urbanistů, inženýrů, sociologů a geografů. Cílem kanceláře je působit jako katalyzátor a akcelerátor městotvorných procesů a pozitivně ovlivnit vývoj Brna na dalších 50 let. KAM pracuje na přípravě územního plánu, tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků, na přípravě urbanistických a architektonických soutěží, a na aktivním zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování při tvorbě města prostřednictvím anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování. (Zřízení nové příspěvkové organizace schválilo zastupitelstvo města Brna na svém zasedání 8. prosince 2015. Jejím ředitelem byl 5. dubna 2016 jmenován doc. Ing. arch. Michal Sedláček. Své sídlo v Malém Špalíčku na Zelném trhu získala Kancelář 1. července 2017. K 1. lednu 2017 má kancelář 13 zaměstnanců.)

Zaměření: 

Kontakt

Zelný trh 331/13
Brno
60200
Česká republika