Łukasz Wojciechowski (*1978, Zelená Hora, PL) je architekt, spoluzakladatel studia VROA Architekci. Vyučuje na Fakultě architektury Vratislavské polytechniky, publikuje v polských a příležitostně i v zahraničních časopisech. Je autorem knih o vztahu architektury a motorismu a o sociálních aspektech modernismu. Byl kurátorem výstavy Mladí polští architekti 2.5D, která byla mj. prezentována v Plzni a v Brně. Ve volném čase kreslí komiksy.

Profese/povolání: 
Architekt
Pedagog
Spisovatel