Předmětem činnosti architektonické kanceláře, kterou vedou architekti Zdeněk a Eva Eichlerovi, je zpracování územně plánovací dokumentace a návrhů všech typů staveb / občanské stavby, bytová výstavba, zdravotnické stavby, průmyslové objekty/ v rozsahu od zpracování studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, včetně realizační dokumentace až po detailní návrhy interiérů. Zakázky jsou realizovány v úzké spolupráci s vybranými a prověřenými oborovými specialisty a stavebními techniky.

Zaměření: 

Kontakt

Rezkova, 934/54
Brno
60200
Česká republika