Filozofia ateliéru vychádza z univerzálnych princípov, akými sú úprimnosť, pravdivosť, poctivosť a v neposlednom rade kvalita. Tieto základné hodnoty sa snažíme vniesť nielen do našich realizácií a výsledkov, podstatný je pre nás pozitívny vývoj a vnímanie architektúry zo všeobecného hľadiska v širokom merítku súčasnej scény.

Zaměření: 

Kontakt

Na Riviére, 2
Bratislava
84104
Slovensko