Mesto Žilina spolu s obcami Terchová, Belá, Stará Bystrica, Porúbka, Lietava, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Radôstka a 16 podnikateľskými subjektmi založili v roku 2012 Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra. Prvoradým cieľom je spoločná propagácia a marketing regiónu, tvorba produktov, spoločné budovanie siete cyklotrás a realizácia nových projektov, ktoré súvisia s cestovným ruchom. Členskú základňu momentálne tvorí 13 obcí a 20 podnikateľských subjektov.

Zaměření: 

Kontakt

Námestie obetí komunizmu 1
Žilina
011 31
Slovensko
Telefon: 
+421 918 327 496