Téma veřejného prostoru, architektury a urbanismu bylo dlouhodobě vnímáno zástupci veřejné správy, odborníky i veřejností jako potřebná a nedostatečně rozvíjená součást plzeňského kulturního prostředí – tj. takového prostředí, v němž sdílené kulturní hodnoty úzce souvisejí s kvalitou fyzického prostoru i aktivní rolí veřejnosti. Právě možnost občanů podílet se na formování veřejného prostoru a zároveň i péči o něj, spjatá se samotnou podstatou demokracie, nejen kultivuje vystavěné prostředí, ale rovněž prohlubuje sociální vazby a přispívá ke kulturní vyspělosti společnosti.

Zaměření: 
Členové: 

Kontakt

Táborská 2190/10
Plzeň - Slovany
326 00
Česká republika
Telefon: 
+420 777 593 692
+420 777 839 925