Česká republika

V rámci komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II, která byla uvedena do provozu v letech 1981 až 1982, jsou modernizovány tři z celkových pěti výrobních bloků. Součástí obnovy elektrárny je rekonstrukce chladicích věží, které se nacházejí v jedné řadě severovýchodně od hlavního výrobního bloku. Věže prošly dílčími rekonstrukcemi v devadesátých letech při tzv. „první vlně ekologizace“ provozu uhelných zdrojů, kdy byly odsířeny elektrárny v severních Čechách, a v současnosti probíhá „druhá vlna“. Cílem probíhající celkové rekonstrukce chladicích věží je dosáhnout soudobého technického stavu za použití nejmodernějších poznatků a technologií dostupných na trhu. Plánovaná životnost díla je čtyřicet let s periodickou údržbou.

Katalogový list: 
Zodpovědný projektant
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Prunéřov
Datum realizace 2014
Fotoalbum: