2015
Česká republika

Studentský projekt, jehož cílem bylo uplatnění „code of nature“, v prostorové a interaktivní formě. Prakticky jde o netradiční přístup k vytváření prostoru, který v sobě zahrnuje několik fyzikálních modelů, které je možné vzájemně kombinovat, a jejich vliv se propisuje do (v prostoru umístěných) částic, které jsou těmito fyzikálními vlivy neustále narušovány, čímž pádem dochází k nekonečnému cyklu obměn vytvořeného prostoru.

Katalogový list: 
Autor Jakub Trčka
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum projektu 2015
Fotoalbum: