Stavební inženýr, absolvent oboru pozemní stavitelství ČVUT v Praze. Praxe v pozemním stavitelství, výrobě prefabrikátů a v technologii a zkušebnictví betonu.

Profese/povolání: 
Fanoušek architektury