Malá vodná elektráreň Dobrohošť (MVE) je na ľavom brehu odberného objektu, ktorý zabezpečuje odber vody z prívodného kanála do ramennej sústavy, nachádzajúcej sa na ľavom brehu starého koryta Dunaja. Odberný objekt Dobrohošť bol vybudovaný podľa pôvodného konceptu ako súčasť vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros (VD).

Katalogový list: 
Autor Miloš Kedrovič, Alan Bánik
Ateliér Vodotika, a. s.
Zodpovědný projektant
Stavebník VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Dobrohošť
Suma 10 000 000.00
Měna EUR
Datum realizace 2011
Poznámka

Projektant hydro-energetickej časti: Ing. Miloš Kedrovič
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Chovanec
Dozorná činnosť: Vodohospodárska výstavba, š. p.
Investičné náklady bez DPH: 6,866 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,144 mil. €
Lehota výstavby: 06/2010 – 12/2011

Pro plnohodnotné prohlížení galerie se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.